Geologija d.o.o. Idrija

Politika zasebnosti

1. Pogoji poslovanja

Spletno stran upravlja družba Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, matična številka: 5766699000. Splošni pogoji so sestavljeni skladno z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Zakonom o elektronskih komunikacijah.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani ter pravice in obveznosti uporabnika in družbe Geologija d.o.o. Idrija.

2. Varovanje osebnih podatkov

Geologija d.o.o. Idrija se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in drugimi veljavnimi predpisi. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.

Osebni podatki so vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi (“posameznik, na katerega se podatki nanašajo”). Prepoznavna fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

Obdelava je vsaka operacija ali niz operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih ali na skupinah osebnih podatkov, ne glede na to, ali je to izvedeno z avtomatskimi sredstvi, kot so zbiranje, beleženje, organizacija, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, iskanje, razkritje s prenosom, razširjanjem ali drugačno razpoložljivostjo, uskladitvijo ali kombinacijo, omejitvijo, izbrisom ali uničenjem.

Soglasje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je vsako svobodno dano, konkretno, informirano in nedvoumno označevanje želje posameznika, ki se z izjavo ali z jasnim pritrdilnim ukrepom strinja z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Upravljavec za namene Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), druge zakonodaje o varstvu podatkov, ki se uporablja v državah članicah Evropske Unije, in druge določbe v zvezi z varstvom podatkov, je Geologija d.o.o. Idrija, Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, matična številka 5766699000, telefon 05 37 41 310, e-naslov: info@geologija.si spletna stran: www.geologija.si

V primeru oddanega povpraševanja ali naročila preko spleta se posredujejo osebni podatki: ime in priimek osebe, naslov, telefonska številka in naslov elektronske pošte.

Osebni podatki se obdelujejo zgolj za namen izvedbe naročila in za čas trajanja izvedbe naročila do dokončnega poplačila. Vsak posameznik ima pravico do vpogleda v osebne podatke, ki se obdelujejo, in lahko zahteva popravek, omejitev uporabe, izbris, prenosljivost, oz. ugovarja obdelavi. Informacije in izvajanje pravic lahko posamezniki uveljavljajo s pisno izjavo na elektronski naslov: info@geologija.si

Vsak posameznik ima pravico, odobreno s strani evropskega zakonodajalca, da od upravljavca pridobi informacijo o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo nanj, obdelujejo ali ne. Če želi posameznik izkoristiti to pravico, se lahko kadarkoli obrne na kontaktne osebe (zaposlene) pri upravljavcu.

Pravica do potrditve

Geologija d.o.o. Idrija ne bo več obdelovala osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokaže utemeljene legitimne razloge za obdelavo, ki nadomeščajo interese, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali za vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov.

Pravica do odstopa od varstva podatkov

Vsak posameznik ima pravico, zagotovljeno s strani evropskega zakonodajalca, da kadarkoli prekliče svoje soglasje za obdelavo njegovih osebnih podatkov. Če želi posameznik uveljavljati pravico do preklica privolitve, se lahko kadarkoli neposredno obrne na družbo.

Obdobje hranjenja osebnih podatkov

Merila, ki se uporabljajo za določitev obdobja hranjenja osebnih podatkov, je ustrezno zakonsko obdobje hrambe. Po izteku tega obdobja se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če to ni več potrebno za izpolnitev pogodbe ali za začetek pogodbe.

Pravica do dostopa

Vsak posameznik ima pravico, odobreno s stani evropskega zakonodajalca, da v vsakem danem trenutku pridobi kopijo osebnih podatkov, ki se shranjujejo. Poleg tega evropske direktive in predpisi omogočajo dostop osebam, katerih podatki se hranijo, do naslednjih informacij: namena obdelave, kategorij zadevnih osebnih podatkov, prejemnikov ali kategorij prejemnikov, za katere so bili ali bodo razkriti osebni podatki, zlasti prejemnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, kadar je mogoče, predvidenega obdobja, v katerem bodo shranjeni osebni podatki, ali če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja, obstoja pravice, da upravljavec zahteva popravljanje ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z osebami, na katere se osebni podatki nanašajo, ali da ugovarja takšni obdelavi, obstoja pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kjer osebni podatki niso zbrani neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo – dostop do vseh razpoložljivih informacij o njihovem viru. Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Pravica do popravka

Vsak posameznik ima pravico, odobreno s strani evropskega zakonodajalca, da od upravljavca brez nepotrebnega odlašanja pridobi popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Ob upoštevanju namena obdelave ima posameznik pravico, da dopolni pomanjkljive podatke. Če želi posameznik izkoristiti to pravico, se lahko kadarkoli obrne na kontaktne osebe (zaposlene) pri upravljavcu.

Pravica do izbrisa

Vsak posameznik ima pravico, odobreno s strani evropskega zakonodajalca, da upravljavec izbriše osebne podatke, ki se nanj nanašajo, brez nepotrebnega odlašanja. V zakonsko predvidenih primerih mora upravljavec obvezno izbrisati osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

Vsak posameznik ima pravico, odobreno s strani evropskega zakonodajalca, da od upravljavca pridobi omejitev obdelave podatkov, če velja eno od naslednjih: Posameznik izpodbija točnost osebnih podatkov za čas, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov; Obdelava je nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega omejuje njihovo uporabo; Nadzornik ne potrebuje več osebnih podatkov za namene obdelave, vendar posameznik, na katerega se podatki nanašajo, zahteva vzpostavitev, izvajanje ali zaščito pravnih zahtevkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je ugovarjal obdelavi v skladu z BDP, dokler se ne preveri, ali upravičeni razlogi upravljavca prevladajo nad posameznikovimi, na katere se osebni podatki nanašajo. Če je izpolnjen eden od zgoraj navedenih pogojev, in posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, shranjenih pri IR, mora IR nemudoma zagotoviti, da se prošnja za omejitev obdelave upošteva.

Pravica do prenosa podatkov

Vsak posameznik ima pravico do prenosljivosti podatkov, v zvezi s čimer se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, kadarkoli obrne na zaposlene na IR.

Pravica do ugovora

Vsak posameznik ima pravico, zagotovljeno s strani evropskega zakonodajalca, da na podlagi razlogov, ki zadevajo njegov poseben položaj, kadarkoli nasprotuje obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov je posamezniku zagotovljena možnost pritožbe pri nadzornem organu. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim pravnim osebam, jih ne izvažamo v tretje države, nimamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev in ne izvajamo profiliranja.

Na spletni strani se uporabljajo piškotki. Piškotki so besedilne datoteke, ki so shranjene v računalniškem sistemu preko internetnega brskalnika in uporabnikom omogoča prijaznejšo in lažjo uporabo spletne strani. Uporabniku spletnega mesta, ki uporablja piškotke, npr. ni treba vnašati podatkov o dostopu vsakič, ko dostopa do spletnega mesta, ker to delo prevzame spletno mesto oziroma piškotek, ki je shranjen v uporabniški računalniški sistem. Posameznik lahko kadarkoli prepreči nastavitev piškotkov prek naše spletne strani s pomočjo ustreznega nabora uporabljenega internetnega brskalnika in tako lahko trajno zavrne nastavitev piškotkov. Poleg tega se lahko že nastavljeni piškotki kadar koli izbrišejo prek internetnega brskalnika ali drugih sistemskih programov. To je mogoče v vseh priljubljenih internetnih brskalnikih. V kolikor posameznik deaktivira nastavitve piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, funkcije spletnega mesta morda ne bodo uporabne v celoti.

Spletna stran zbira vrsto splošnih podatkov in informacij, ko posameznik obišče spletno mesto. Ti splošni podatki in informacije so shranjeni v datotekah dnevnika strežnika. Zbrani so lahko: vrste in različice brskalnika, ki se uporabljajo, operacijski sistem, ki ga uporablja dostopovni sistem, spletno mesto, iz katerega dostopni sistem doseže našo spletno stran (tako imenovani napotitelji), poddržavne spletne strani, datum in čas dostopa do spletne strani, naslov internetnega protokola (naslov IP), ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in vse druge podobne podatke in informacije, ki se lahko uporabijo v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije. Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij ne pridobi nobenih specifičnih podatkov o posamezniku. Namesto tega so te informacije potrebne za pravilno dostavo vsebine našega spletnega mesta, optimizacijo vsebine naše spletne strani, kot tudi njenih oglasov, zagotavljanje dolgoročne sposobnosti preživetja naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije spletnega mesta, in zagotavljanje informacij organom kazenskega pregona, potrebne za kazenski pregon v primeru spletnega napada.

3. Omejitev odgovornosti

Družba Geologija d.o.o. Idrija se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njenih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko narava storitev, lastnostni blaga, posamezni roki ali cena spremenijo tako hitro, da Geologija d.o.o. Idrija ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo Geologija d.o.o. Idrija kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od pogodbe ali zamenjavo naročene storitve/blaga. Geologija d.o.o. Idrija ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih in vse zmote, ki se po običajih v trgovini ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih Geologija d.o.o. Idrija v primeru vednosti ne bi potrdila oziroma sklenila pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Informacije

  • GEOLOGIJA d.o.o. Idrija
    Prešernova ulica 2
    5280 Idrija
  • Telefon: 05 374 13 10
    Telefaks: 05 372 23 29
  • E-mail: info@geologija.si

Certifikat

Po kriterijih Prve bonitetne agencije d.o.o. se kot imetniki Certifikata finančne zanesljivosti uvrščamo med najzanesljivejše gospodarske subjekte v Sloveniji. Št. certifikata: 2018-746705-04