Geologija d.o.o. Idrija

O nas

Zametki družbe Geologija d.o.o. Idrija segajo v leto 1982, ko se je kot tehnik dr. Jožetu Čarju na Ateljeju za projektiranje pridružil Andrej Albreht. Ekipo je avgusta 1983 okrepil geolog Jože Janež iz Dolnje Brige pri Kočevski Reki. V juniju 1985 se je celotna ekipa selila na Rudnik živega srebra.

Družba Geologija d.o.o. Idrija je ustanovljena 16.12.1992. Z redno dejavnostjo je pričela 01.06.1994. Deset let sta v družbi delovala le ustanovitelja Jože Janež kot direktor in Andrej Albreht kot tehnični direktor in vodja splošne službe. Isti funkciji opravljata še danes.

Inženirsko geološki geomehanski oddelek

avgust 2004 - zaposli se Aleksandra Brence, od leta 2010 Jereb
konec novembra 2007 - z delom prične Tomaž Arčon

Hidrogeološki oddelek

konec februarja 2005 - zaposli se Bojana Zagoda, od septembra 2012 Mlakar.
začetek junija 2011 se nam je pridružil Jure Hočevar.

Zaposleni skrbimo za stalno izobraževanje. Jože Janež, Aleksandra Jereb, Bojana Mlakar, Tomaž Arčon in Jure Hočevar so pooblaščeni inženirji geotehnološke in rudarske stroke pri Inženirski zbornici Slovenije. Jože Janež je Odgovorni revident s področja geotehnologije, izkopov in podgradnje za podzemne objekte. Udeležujemo se strokovnih srečanj, kongresov in seminarjev.

Dolgoletno delo, izkušnje in poznavanje prostora so naše najboljše reference. Do konca leta 2017 smo tako izdelali okrog 5000 poročil in izvedenskih mnenj.

Stalno skrbimo za obnavljanje tako računalniške programske opreme kot tudi terenske opreme za hidrogeološke in geotehnične terenske meritve.

Skrbimo tudi za stalno urejanje tako digitalnega kot tudi projektnega gradiva, kar skrajša potreben čas za dostop do informacij o prostoru in strokovnemu problemu, ki ga obdelujemo.

Kontaktne osebe

Jože Janež, direktor

univ. dipl. inž. geol.

Pooblaščeni inženir geotehnološke in rudarske stroke - RG 0026,

Odgovorni revident s področja geotehnologije, izkopov in podgradnje za podzemne objekte - RUD-05/003

Mobitel: 041 716 620

joze.janez@geologija.si

Andrej Albreht

tehnični direktor in vodja splošne službe

Mobitel: 041 642 687

andrej.albreht@geologija.si

info@geologija.si

Bojana Mlakar, odgovorna projektantka

univ. dipl. inž. geol.

Pooblaščena inženirka geotehnološke in rudarske stroke - RG 0131

hidrogeološki oddelek

Mobitel: 031 344 560

bojana.mlakar@geologija.si

Aleksandra Jereb, odgovorna projektantka

univ. dipl. inž. geol.

Pooblaščena inženirka geotehnološke in rudarske stroke - RG 0147

inženirsko geološki oddelek

Mobitel: 041 390 748

sandra.jereb@geologija.si

Tomaž Arčon, odgovorni projektant

univ. dipl. inž. geol.

Pooblaščeni inženir geotehnološke in rudarske stroke - RG 0163

inženirsko geološki oddelek

Mobitel: 041 834 366

tomaz.arcon@geologija.si

Jure Hočevar, odgovorni projektant

univ. dipl. inž. geol.

Pooblaščeni inženir geotehnološke in rudarske stroke - RG 0184

hidrogeološki oddelek

Mobitel: 041 737 566

jure.hocevar@geologija.si

Informacije

  • Geologija d.o.o. Idrija
    Prešernova ulica 2
    5280 Idrija
  • Telefon: 05 374 13 10
    Telefaks: 05 372 23 29
  • E-mail: info@geologija.si

Certifikat

Po kriterijih Prve bonitetne agencije d.o.o. se kot imetniki Certifikata finančne zanesljivosti uvrščamo med najzanesljivejše gospodarske subjekte v Sloveniji. Št. certifikata: 2018-746705-04